GLOSAR TERMENI

 

 

Ape uzate urbane - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau ape meteorice.

Ape uzate menajere - ape uzate provenite din gospodarii si servicii, care rezulta de regula din metabolismul uman si activitati menajere;

Ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacuează din incintele în care se desfasoară activitati industriale si/sau comerciale, altele decat apele uzate menajere si apele meteorice;

CBO 5 consumul biochimic de oxigen la cinci zile, in mg/l, necesar pentru oxidarea biochimica a materiilor organice la o temperatura de 20 0 C si in conditii de intuneric;

CCO consum chimic de oxigen, in mg/l, pentru oxidarea sarurilor minerale oxidabile si a substantelor organice, bazat pe bicromat sau permanganat de potasiu; intre cei doi indicatori exista urmatoarele corelatii CCO=CBO 21 , CCO=1,46 CBO 5 , iar pentru prezenta in apa a substantelor organice nebiodegradabile CCO > CBO 21 ;

Epurarea este un proces complex de retinere si neutralizare prin diferite mijloace, a substantelor nocive dizolvate, in stare coloidala sau de suspensii prezente in apele uzate industrial si orasenesc in scopul deversarii lor in emisar fara ca prin acest lucru sa rezulte prejudicii asupra florei cat si asupra faunei acvatice cat si a omului sau pentru reutilizarea si refolosirea lor in procese tehnologice mai putin pretentioase unde nu se cere o apa de calitate cu exigente de potabilitate.

Epurarea apei se realizeaza in mai multe trepte si anume: treapta primara, treapta secundara si treapta tertiara. Ca produsi finaliai procesului de epurare rezulta: apa purificata in diferite grade, functie de proces si de starea ei initiala, precum si namoluri.

Epurare primară - epurarea apelor uzate printr-un proces fizic şi/sau chimic care implică decantarea materiilor în suspensie sau prin alte procedee în care CBO5 al apelor uzate influente este redus cu cel puţin 20%, iar materiile în suspensie, cu cel putin 50%;

Epurare secundara - epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundară sau printr-un alt procedeu care permite respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme tehnice;

Aviz de gospodărire a apelor - actul tehnico-juridic ce conditionează finantarea si executia obiectivelor noi de investitie, dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor instalatii existente ori procese tehnologice, precum si realizarea de lucrari de interes public ce se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele;

Autorizatie de gospodarire a apelor - actul tehnico-juridic ce condiţionează punerea in functiune sau exploatarea obiectivelor noi ori a celor existente, construite pe ape sau care au legatura cu apele;