KHASM GROUP

IDEI NOI PENTRU UN MEDIU SANATOS

 

NORME LEGISLATIVE

 

In continuare ne propunem sa va prezentam principalele norme ce trebuie indeplinite la deversarea apelor uzate. Acestea indiferent de unde provin, statii epurare sau separatoare trebuie sa se raporteze la:

NTPA - 001/2002 - Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si urbane la evacuarea in receptorii naturali.

NTPA - 002/2002 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare.

NTPA - 011/2002 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in sol.

       
Nr. crt.  Indicatorul de calitate  UM 
NTPA 002/2002 
Valorile limită admisibile  Metoda de analiză 
1 Temperatura  °C  40 - 
2 Concentraţia ionilor de hidrogen (pH)  unit pH  6,5 8,5  SR ISO 10523-97 
3 Materii în suspensie  mg/dm3  350 STAS 6953-81 
4 Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)  mg O2/dm3  300 STAS 6560-82 
SR ISO 5815/98 
5 Consum chimic de oxigen metoda cu bicromat de potasiu (CCOCr)  mg O2/dm3  500 SR ISO 6060/96 
6 Azot amoniacal (NH4+)  mg/dm3  30 STAS 8683-70 
7 Fosfor total (P)  mg/dm3  5 STAS 10064-75 
8 Cianuri totale (CN)  mg/dm3  1 SR ISO 6703/1-98 
9 Sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2-)  mg/dm3  1 SR ISO 10530-97 
10 Sulfiţi (SO32-)  mg/dm3  2 STAS 7661-89 
11 Sulfaţi (SO42-)  mg/dm3  600 STAS 8601-70 
12 Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH)  mg/dm3  30 STAS 7167-92 
13 Substanţe extractibile cu solvenţi organici  mg/dm3  30 SR 7587-96 
14 Detergenţi sintetici anion activi  mg/dm3  25 SR ISO 7875/1.2-96 
15 Plumb (Pb2+)  mg/dm3  0.5 STAS 8637-79 
16 Cadmiu (Cd2+)  mg/dm3  0.3 SR ISO 5961/93 
17 Crom trivalent (Cr3+)  mg/dm3  -  - 
18 Crom total (Cr3+ + Cr6+)  mg/dm3  1.5 STAS 7884-91 
19 Crom hexavalent (Cr6+)  mg/dm3  0.2 STAS 7884-91 
SR ISO 11083-98 
20 Cupru (Cu2+)  mg/dm3  0.2 STAS 7795-90 
21 Nichel (Ni2+)  mg/dm3  1 STAS 7987-67 
22 Zinc (Zn2+)  mg/dm3  1 STAS 8314-87 
23 Mangan (Mn2+)  mg/dm3  2 SR 8662/1-96 
SR ISO 6633-96 
24 Clor rezidual liber (Cl2)  mg/dm3  0.5 STAS 6364-78 
         
Nr. crt.  Indicatori de calitate 
UM 
NTPA 001/2002 
Valorile limită admisibile 
Metoda de analiză 
   A. Indicatori fizici         
1 Temperatura  °C  35 - 
   B. Indicatori chimici         
2 pH  unităţi pH  6,5 8,5  SR ISO 10523-97 
Pentru Fluviul Dunărea  6 5 9,0 
3 Materii în suspensie (MS)  mg/dm3  35,0 (60,0)  STAS 6953-81 
4 Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)  mg O2/dm3  20,0  STAS 6560-82 
SR ISO 5815-98 
5 Consum chimic de oxigen metoda cu permanganat de potasiu (CCOMn)  mg/dm3  -  - 
6 Consum chimic oxigen metoda cu bicromat de potasiu (CCOCr)  mg O2/dm3  70,0 (125,0)  SR ISO 6060-96 
7 Azot amoniacal  mg/dm3  2,0 (3,0)  STAS 8683-70 
8 Azot total (N)  mg/dm3  10,0 (15,0)  STAS 7312-83 
9 Azotaţi (NO3-)  mg/dm3  25,0 (37,0)  STAS 8901/1-71;  SR ISO 7890/1-98 
pentru apa de mare: STAS 12999-91 
10 Azotiţi (NO2-)  mg/dm3  1,0 (2,0)  STAS 8901/2-71;  SR ISO 6777-98 
pentru apa de mare: STAS 12754-89 
11 Sulfuri şi hidrogen sulfurat (H2S)  mg/dm3  0,5  SR ISO 10530-97;  SR 7510-97 
12 Sulfiţi (SO32-)  mg/dm3  1,0  STAS 7661-89 
13 Sulfaţi (SO42-)  mg/dm3  600,0  STAS 8061-70 
14 Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH)  mg/dm3  0,3  STAS R 7167-92 
15 Substanţe  extractibile cu solvenţi organici  mg/dm3  20,0  SR 7589-96 
16 Produse petroliere  mg/dm3  5,0  SR 7277/1-95 
SR 7277/2-95 
17 Fosfaţi (PO43-)  mg/dm3  -  - 
18 Fosfor total (P)  mg/dm3  1,0 (2,0)  SR EN 1189-99 
19 Detergenţi sintetici  mg/dm3  0,5  SR ISO 7825/1-96;  SR ISO 7825/2-96 
20 Arsen (As+)  mg/dm3  0,1  SR ISO 6595-97 
21 Aluminiu (Al3+)  mg/dm3  5,0  STAS 9411-83 
22 Calciu (Ca2+)  mg/dm3  300 STAS 3662-90;  SR ISO 7980-97 
23 Plumb (Pb2+)  mg/dm3  0,2  STAS 8637-79 
24 Cadmiu (Cd2+)  mg/dm3  0,2  STAS 7852-80;  SR ISO 5961-93 
25 Crom trivalent (Cr3+)  mg/dm3  -  - 
26 Crom total (Cr3+ + Cr6+)  mg/dm3  1,0  STAS 7884-91 
SR ISO 9174-98 
27 Crom hexavalent (Cr6+)  mg/dm3  0,1  STAS 7884-91;  SR ISO 11083-98 
28 Fier total ionic (Fe2+ + Fe3+)  mg/dm3  5,0  SR ISO 6332-96 
29 Cupru (Cu2+)  mg/dm3  0,1  STAS 7795-80 
30 Nichel (Ni2+)  mg/dm3  0,5  STAS 7987-67 
31 Zinc (Zn2+)  mg/dm3  0,5  STAS 8314-87 
32 Mercur (Hg2+)  mg/dm3  0,05  STAS 8045-79 
33 Argint (Ag+)  mg/dm3  0,1  STAS 8190-68 
34 Fluoruri (F-)  mg/dm3  5,0  STAS 8910-71 
35 Molibden (Mo2+)  mg/dm3  0,1  STAS 11422-84 
36 Seleniu (Se2+)  mg/dm3  0,1  STAS 12663-88 
37 Mangan (total NTPA nou) (Mn2+)  mg/dm3  1,0  STAS 8662/1-96;  SR ISO 6333-96 
38 Magneziu (Mg2+)  mg/dm3  100,0  STAS 6674-77;  SR ISO 7980-97 
39 Cobalt (Co2+)  mg/dm3  1,0  STAS 8288-69 
40 Cianuri (totale NTPA nou) (CN-)  mg/dm3  0,1  SR ISO 6703/1-98;  STAS 7685-79 
41 Clor (rezidual NTPA nou) liber (Cl2)  mg/dm3  0,2  STAS 6364-78 
42 Cloruri (Cl-)  mg/dm3  500,0  STAS 8663-70 
43 Reziduu filtrat la 105 °C  mg/dm3  2000,0  STAS 9187-84 
   C. Indicatori bacteriologici         
44 Bacterii coliforme totale  nr./100 cm3  -  - 
45 Bacterii coliforme fecale  nr./100 cm3  -  - 
44 Streptococi  nr./100 cm3  -  - 
46 Salmonella  nr./100 cm3  -  - 
 

 

 

Copyright ©2008. khasmgroup.ro All right Reserved